School Activity 2017

Dated:-26th August 2017    ARTICLE WRITING
S.No Class &Section Student Name Position
1 IX C Jasmeen Kaur I
2 IX B Japneet Kaur II
3 IX A Ziyaratdeep Kaur III
 
4 X C Simran I
5 X B Apurav Jain II
6 X A Khushi Trehan III
 
  Dated :-15th April,2017 Bhajan Gayan Competition
Inter -House
S.No. House Name Position
1 Shanti I
2 Jagriti II
3 Jyoti III
4 Shakti IV
  Dated:-22nd April,2017 CHART _MAKING
S.No. Class & Section Position
1 IX C I
2 IX A II
3 IX B III
4 X C I
5 X A II
6 X B III
            Dated:-19th Aug,2017   Patriotic Song Competition
S.No. House Name Position
1 Shanti I
2 Jagriti II
3 Shakti III
4 Jyoti IV
  Dated:-29th July,2017  Volley Ball Match
S.No. House Name Position
1 Jyoti I
2 Shakti II
3 Shanti III
  Dated:-15th April,2017 Chart Making Competition
S.No. Class & Section Position
1 VI A I
2 VI C II
3 VI B III
     
4 VII A I
5 VII C II
6 VII B III
     
7 VIII C I
8 VIII A II
9 VIII B III